Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0009 „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gruodžio 31 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. birželio 30 d. Projekto vertė – 94 830,00 Eur, iš jų 80 605,50…

Skaityti plačiau

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ TVARKA

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė profilaktinius tyrimus atlieka vadovaujantis SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301, patvirtintu PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ APMOKĖJIMO TVARKOS 2 punktu pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos (gydytojų specialistų konsultacijos), teikiamos atliekant Nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai (įsakymo 2 priedas), vaikų (3 priedas), stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas…

Skaityti plačiau

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėja pacientams perduodamų siuntinių tvarka

Lankytojai, norintys perduoti būtinus daiktus savo artimiesiems, besigydantiems VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės skyriuose, tai gali padaryti 2 kartus dienoje: Kasdien nuo10 valandos iki 11 valandos. Kasdien nuo16 valandos iki 17 valandos. Vidaus ar vaikų ligų skyriuose besigydantiems pacientams siuntinius perduoti per priėmimo skyrių paspaudus prie durų esantį mygtuką. Slaugos skyriuje besigydantiems pacientams siuntinius perduoti prie buvusio vaikų…

Skaityti plačiau