2009 m. gruodžio 7 d. nutarimas

2009 m. gruodžio 7 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 1654 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“. 
Juo remiantis nuo 2010 m. balandžio 1 d. mūsų ligoninė priskirta rajono lygmeniui, todėl nebebus teikiamos stacionarinės chirurgijos, neurologijos II, endokrinologijos II, infektologijos, LOR, nėštumo bei akušerinės ginekologijos ir reanimacijos II paslaugos.
Ir toliau dirbs priėmimo, vidaus ligų, palaikomojo gydymo, vaikų skyriai, reanimacija I-II, konsultacijų poliklinika: rentgenodiagnostikos, endoskopijų, echoskopijų, LOR, akių, odos ir venerinių ligų, tuberkuliozės, nervų ligų, endokrinologijos, diabetinės pėdos, ginekologijos, laboratorinės diagnostikos, ambulatorinės reabilitacijos kabinetai ir klinikinės diagnostikos laboratorija.