2016 m VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės projekto „Sveiki kvalifikuoti darbuotojai – kokybiškų paslaugų garantas. Narkomanijai ne.“ lėšų panaudojimo ataskaita

              VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė 2016 m. dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse. Pateikė projektą „Sveiki kvalifikuoti darbuotojai – kokybiškų paslaugų garantas. Narkomanijai ne.“

              Projekte buvo iškelti šie uždaviniai:

1. Organizuoti gydytojų ir slaugytojų kvalifikacijos kėlimo kursus asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui.

2. Narkotinių medžiagų nustatymo testų pagalba padėti paauglių tėvams bei policijos pareigūnams išsiaiškinti kokias psichotropines medžiagas vartoja paaugliai, kokia jiems reikalinga tolimesnė pagalba.

              Projektas skirats jauno amžiaus asmenims piktnaudžiaujantiems psichotropinėmis medžiagomis bei visiems pacientams besigydantiems VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėje, kuriems reikalingos kokybiškos, profesionalios gydymo paslaugos. Taip pat gydytojams bei slaugos specialistams, kurie teikia šias paslaugas. 

              Projekto įgyvendinimui iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Akmenės rajono savivaldybė skyrė 2 500 eurų.

              Norint nustatyti kokias narkotines medžiagas vartojo į ligoninę tėvų atvesti ar policijos pristatyti paaugliai yra atliekami narkotinių medžiagų nustatymo testai. Mūsų gydymo įstaigoje naudojami dešimties narkotinių medžiagų nustatymo testai šlapime. Šių testų įsigijimui skyrėme 195,30 eurų  iš projekto gautų lėšų. Šiais metais į mūsų gydymo įstaigą kreipėsi patys arba buvo pristatyti policijos pareigūnų 45 pacientai, kuriems buvo atlikti psichotropinių medžiagų nustatymo testai.

Gydytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja gydytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją.

              VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninėje gydytojams buvo organizuoti tobulinimosi ir specializacijos kursai tema: „Skubioji specializuota pagalba“, kursuose dalyvavo 15 gydytojų.

Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirtų lėšų darbuotojų tobulinimuisi skyrėme 2304,70 eurų.

 

Vyriausioji slaugytoja D. Sutkienė

SAM AUTOMOBILIS PERDUOTAS IR NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINEI


2017 m. sausio 5 dieną Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) perdavė  gydymo įstaigoms 24 A tipo Greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilius. Jie skirti pacientams transportuoti iš mažesnių gydymo įstaigų į apskričių centrus ar į universitetines ligonines.

„Todėl labai svarbu, ypač tose teritorijose, sudaryti galimybę laiku žmonėms suteikti pagalbą. Tam  būtina kur kas greičiau pervežti nukentėjusiuosius iš iškvietimo vietos į gydymo įstaigą. Akivaizdu, kad nauji, greiti, aprūpinti šiuolaikine įranga GMP automobiliai – tai iškovotos lemtingos minutės ir išgelbėtos pacientų gyvybės“, – sakė ministras A. Veryga.

Fiat markės automobiliai GMP paskirčiai pritaikyti pirmą kartą, todėl prieš pradedant gamybą, pasirinkta gaminio technologija su baziniu automobiliu turėjo būti išbandyta atliekant dinaminį 10 G pagreičio testą, kuris užtikrina įrengimo konstrukcijos saugumą. 

Taip pat, remdamiesi tarptautine patirtimi, inžinieriai juose papildomai įrengė funkcionalesnes sėdynes, didesnio galingumo medicininio skyriaus šildymo sistemą, papildomas erdves medicininės įrangos fiksavimui ir medikamentų laikymui.

„Šie automobiliai patikimi, vertinami dėl nedidelių kuro sąnaudų, suteikiamų garantinių sąlygų bei techninio aptarnavimo kainų bei tinklo. Greitosios pagalbos tarnybos Fiat automobilius naudoja Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse, todėl labai malonu prisijungti prie kilnios GMP užduoties suteikti skubią medikų pagalbą mūsų šalyje“, – sakė UAB „Autobrava“, „Fiat“ importuotojo Baltijos šalims, vadovas Andrius Mockaitis.

2017 m. sausio 5 dieną SAM Naujosios Akmenės ligoninei taip pat perdavė naudojimui vieną iš šių automobilių.   

                                                                 Naujosios Akmenės ligoninės administracija

LIGONINĖS VEIKLA IR NAUJOVĖS

                      Ligoninės gydymo proceso ir veiklos ašis yra sergantis žmogus, kuris naudojasi jos teikiamomis medicininėmis paslaugomis, kad pasveiktų arba būtų palengvintos jo kančios. Siekiant šių rezultatų, nuolatinis įstaigos tikslas yra tobulinti medicinines paslaugas atnaujinant medicininę įrangą, plečiant paslaugų asortimentą, įdarbinant naujus specialistus, stengiantis, kad pacientai jas gautų greičiau, kokybiškiau ir būtų patenkinti jų poreikiai bei lūkesčiai.

                      Ligoninė pacientams teikia:

               1. Stacionarines: palaikomojo gydymo ir slaugos, suaugusių paliatyviosios pagalbos, vidaus ligų aktyviojo gydymo, geriatrijos, vaikų ligų aktyviojo gydymo paslaugas.

               2. Suaugusių ir vaikų stebėjimo, dienos terapijos, suaugusių dienos chirurgijos paslaugos.

               3. Ambulatorines medicinines paslaugos: endokrinologo, oftalmologo, infekcinių ligų, akušerio ginekologo, neurologo, otorinolaringologo, endoskopuotojo, geriatro, gastroenterologo, dermatovenerologo, kardiologo, urologo, fizinės medicinos ir reabilitacijos, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos nervų sistemos ligų ir judamojo-atramos aparato pažeidimų, radiologo, echoskopuotojo, burnos chirurgo, ortopedo traumatologo, chirurgo, ortopedo odontologo, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos. 

                      Primename, kad pacientai kreipdamiesi pas visus specialistus (išskyrus dermatovenerologą) turi turėti šeimos gydytojo ar kito gydytojo specialisto siuntimą.

Atnaujintos fizinės medicinos ir reabilitacijos bei ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Po rezidentūros į ligoninę atvyko dirbti jauna specialistų šeima: Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Irina Žilienė ir jos vyras kineziterapeutas Vaidotas Žilys. Jie atvežė naujausias medicinines žinias.

 


                   

Kasdien moterų su įvairiomis ginekologinėmis problemomis laukia iš Ukrainos atvykusi dirbti patyrusi gydytoja akušerė ginekologė Larysa Mykhailovska. Gydytojos darbo stažas akušerijoje ginekologijoje 30 metų. Iš jų 9 metus ji dirbo Donecko miesto klinikinėje ligoninėje ginekologijos skyriaus vedėja.

Po septynerių metų pertraukos į darbą sugrįžo gydytoja neurologė Egidija Liucė Audickaitė. Ilgametė darbo patirtis ir žinios atsinaujintos atliekant stažuotę Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose padės pacientams, sergantiems nervų sistemos ligomis. Gydytoja E. Audicaikatė dirba ligoninės konsultacijų poliklinikoje.                   
 


 

                  

2016 metais ligoninėje įdarbinta gydytoja urologė Ona Krikščiūnienė. Informacija apie gydytojos darbo laiką galite sužinoti registratūroje telefonu (8 425) 56 557.

                      Nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos Naujosios Akmenės ligoninės dantų protezavimo kabinete vietoje gydytojo A. Baranausko pradėjo dirbti du nauji gydytojai odontologai: gydytojas Vidmantas Bradelis  ir  gydytojas Linas Streikus. Dantų protezavimo kabineto veikla lieka nepakitus. Ir toliau atliekamos dantų protezavimo paslaugos, kurias kompensuoja ligonių kasos. 

 

Išankstinė registracija nebūtina. Informacija teikiama tel. nr. (8 645) 46001, (8 425) 56559, (8 425) 56557.


 
Nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos Naujosios Akmenės ligoninės dantų protezavimo kabinete vietoje gydytojo A. Baranausko pradeda dirbti du nauji gydytojai odontologai – ortopedai:

Gydytojas Vidmantas Bradelis dirba kiekvieną pirmadienį nuo 900

Gydytojas Linas Streikus dirba kiekvieną antradienį nuo 900

Dantų protezavimo kabineto veikla lieka nepakitus. Ir toliau bus atliekamos dantų protezavimo paslaugos, kurias kompensuos ligonių kasos. 

Išankstinė registracija nebūtina.

Informacija teikiama tel. nr.  (8 603) 64770, (8 425) 56559.


Ligoninės administracija