KORUPCIJOS PREVENCIJOS LIGONINĖJE PROGRAMOS priemonių 2016–2019 METŲ planas

 
Korupcijos prevencijos ligoninėje programos
priedas
 
 
VIEŠOJI ĮSTAIGA NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖ
 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS LIGONINĖJE PROGRAMOS priemonių
2016–2019 METŲ planas
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Tikslas
Įvykdymo laikas
Atsakingas asmuo
1.
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę nuostatų parengimas
Užtikrinti korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių vykdymą ligoninėje
2016 m. gruodis
direktorius
2.
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę, peržiūrėjimas ir atnaujinimas (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 str. 1 dalis, Žin., 2002, Nr. 57-2297)
Užtikrinti korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių vykdymą ligoninėje
2016 m. gruodis
direktorius
3.

Korupcijos prevencijos programos ligoninėje parengimas bei patvirtinimas 2017-2019 m (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 str. 2 dalis, Žin., 2002, Nr. 57-2297)

 
Užtikrinti korupcijos prevenciją ir kontrolę ligoninėje
2016 m. gruodis
Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę pirmininkas
4.

Patvirtintų korupcijos prevencijos programų kopijų bei informacijos apie asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikimas ligoninės skyriams, kompiuterinių sistemų specialistui

Užtikrinti korupcijos prevenciją ir kontrolę ligoninėje
2016 m. gruodis
Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisija
5.

Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio veiksmų įstaigoje nagrinėjimas, išvadų paruošimas ir pasiūlymų administracijai pateikimas

Išnagrinėti skundų, pareiškimų atsiradimo priežastis ir pasiūlyti jų pašalinimo priemones

Gavus skundą, pareiškimą, pasiūlymą

Direktoriaus sudaryta komisija skundui nagrinėti
6.

Lėšų gautų iš rajono visuomenės sveikatos fondo pagal  pateiktas programas tikslinis panaudojimas

Nustatyti ar vyksta tikslinis lėšų panaudojimas
Kiekvienų metų gruodis
Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisija
7.

Viešieji pirkimai ligoninėje, teisės aktų tyrimas

 

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms atliekant pirkimus
Kiekvienų metų
IV ketv.
Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisija
8.
Patikrinti, kuo vadovaujantis perkamos medicinos pagalbos priemonės ir vaistai,, kaip vykdomos procedūros medicinos pagalbos priemonių ir vaistų panaudojimas ir apskaita ligoninėje

 

Nustatyti, kaip laikomasi procedūrų reikalavimų, esant reikalui, siūlyti jas tobulinti, galimas korupcijos prielaidas
Kiekvienų metų
II ketv.
Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisija
9.
rentgeno nuotraukų diskų pirkimas, panaudojimas, nurašymas

 

Sumažinti korupcijos prielaidas priimant sprendimus dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo

 

Kiekvienų metų
I ketv.

 
Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisija
10.

Ligoninės interneto puslapyje skilties „Korupcijos prevencija“, patikslinimas ir naujos informacijos rengimas  ir pateikimas visuomenei

Viešinti informaciją apie korupcijos prevencijos priemones

Atnaujinti esant naujai informacijai

Kompiuterinių sistemų specialistas
11.
Pacientų apklausa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo bei prieinamumo

Nustatyti galimas korupcijos prielaidas

Kiekvienų metų
VMA (vidaus medicininio audito) darbo planas grafikas

Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisija ir VMA
12.

Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbimas įstaigos interneto svetainėje ir skyriuose pacientams prieinamose vietose

Laiku pateikti informaciją

nuolat

Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisijos pirmininkas
13.
Vaistų (20 pavadinimų), perkamų konkurso būdu, kainų skirtumų įvertinimas.

 

Nustatyti galimas korupcijos prielaidas

 Kiekvienų metų II ketv.

Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisija
14.

Privalomos informacijos apie mokamas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimo gyventojams užtikrinimas

Užkirsti kelią galimai korupcijai

Atnaujinti pasikeitus informacijai

Ligoninės korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija komisija
15.

Siekti, kad visi ligoninės darbuotojai žinotų, kiek yra gaunama TLK sutartinių lėšų, kaip ir kur jos panaudojamos

Užkirsti kelią galimai korupcijai

Aptarimai administracijos posėdžiuose, darbuotojų susirinkimuose

Direktoriaus pavaduotojas gydymui

16.

Siekti, kad visi vieši pirkimai ir užsakymai būtų vykdomi žinant kuo platesniam darbuotojų ratui, tai aptarti posėdžiuose, susirinkimuose

Užkirsti kelią galimai korupcijai

Aptarimas gydytojų penkiaminutėse, darbuotojų susirinkimuose

Direktoriaus pavaduotojai gydymui ir konsultacijų poliklinikai