Darbo užmokestis

 

 

Eil. Nr.

Darbuotojai

2018 m.
III ketvirčio
vidutinis
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
III ketvirčio
vidutinis
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

1

2

3

4

 

 

 

 

1

Administracija

11

1422

2

Gydytojai

42

1112

3

Slaugytojai

60

689

4

Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

20

512

5

Kitas personalas

21

456

 

Iš viso:

 

 

 154  802

 

 

 

 

 


2018 m.

I ketvirčio
vidutinis
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
I ketvirčio
vidutinis
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

2018 m.
II ketvirčio
vidutinis
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
II ketvirčio
vidutinis
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

Administracija

2

1626

2

1627

Gydytojai

39

1096

39

1161

Specialistai su aukštuoju išsilavinimu

9

790

9

819

Slaugytojai

78

601

77

643

Specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

4

1262

4

1265

Kitas personalas

21

474

21

500