Darbo užmokestis

  

Eil. Nr.

Darbuotojai

2018 m.
III ketvirčio
vidutinis 
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
III ketvirčio
vidutinis 
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

2018 m.
IV ketvirčio
vidutinis
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
IV ketvirčio
vidutinis
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

1

2

 

 

   

1

Administracija

11

1422

11

1500

2

Gydytojai

42

1112

42

1130

3

Slaugytojai

60

689

58

735

4

Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

20

512

20

553

5

Kitas personalas

21

456

20

508

 

Iš viso:

 

 

151

846

 

 

 


2018 m.

I ketvirčio
vidutinis 
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
I ketvirčio
vidutinis 
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

2018 m.
II ketvirčio
vidutinis 
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
II ketvirčio
vidutinis 
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

Administracija

2

1626

2

1627

Gydytojai

39

1096

39

1161

Specialistai su aukštuoju išsilavinimu

9

790

9

819

Slaugytojai

78

601

77

643

Specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

4

1262

4

1265

Kitas personalas

21

474

21

500