Darbo užmokestis

  

Eil. Nr. Darbuotojai 2019 m.
I ketvirčio
vidutinis
darbuotojų
skaičius
2019 m. 
I ketvirčio
vidutinis
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,
1 Administracija 10 1698
2 Gydytojai 44 1459
3 Slaugytojai 58 866
4 Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 19 673
5 Kitas personalas 20 612
  Iš viso: 151

1036

 

 

Eil. Nr. Darbuotojai 2018 m.
III ketvirčio
vidutinis 
darbuotojų
skaičius
2018 m. 
III ketvirčio
vidutinis 
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,
2018 m.
IV ketvirčio
vidutinis
darbuotojų
skaičius
2018 m. 
IV ketvirčio
vidutinis
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,
1 Administracija 11 1422 11 1500
2 Gydytojai 42 1112 42 1130
3 Slaugytojai 60 689 58 735
4 Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 20 512 20 553
5 Kitas personalas 21 456 20 508
  Iš viso: 154
 802 151 846

 

 

 Darbuotojai

2018 m.

I ketvirčio
vidutinis 
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
I ketvirčio
vidutinis 
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

2018 m.
II ketvirčio
vidutinis 
darbuotojų
skaičius

2018 m. 
II ketvirčio
vidutinis 
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

Administracija

2

1626

2

1627

Gydytojai

39

1096

39

1161

Specialistai su aukštuoju išsilavinimu

9

790

9

819

Slaugytojai

78

601

77

643

Specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

4

1262

4

1265

Kitas personalas 21 474 21 500