Darbo užmokestis

  

Eil. Nr.

Darbuotojai

2019 m.
I ketvirčio
vidutinis
darbuotojų
skaičius

2019 m. 
I ketvirčio
vidutinis
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

2019 m.
II ketvirčio
vidutinis
darbuotojų
skaičius

2019 m. 
II ketvirčio
vidutinis
darbuotojo
mėnesinis
darbo
užmokestis,

1

2

3

4

4

4

1

Administracija

10

1698

10

1723

2

Gydytojai

44

1459

42

1552

3

Slaugytojai

58

866

59

909

4

Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

19

673

19

715

5

Kitas personalas

20

612

20

627

 

Iš viso:

151

1036

150

1081