Vykdomi projektai

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje


VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė įgyvendino projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0009 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. spalio 9 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. spalio 29 d.

Projekto vertė – 120 000,00 Eur, iš jų 102 000,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 18 000,00 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.

Projekto metu pakeisti naujais 2 ligoninėje iki tol eksploatuoti seni ir nefunkcionalūs liftai,  kurie užtikrina vienodas galimybes visiems lankytojams savarankiškai naudotis VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat pritaikytas pagrindinis ligoninės įėjimas neįgaliųjų poreikiams, įrengiant pandusą, lygią lauko aikštelę, automatines slankiojančias duris.

Pasiekti rezultatai – įgyvendinus Projektą pagerintas VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas judėjimo ir kitą negalią turintiems pacientams, tokiu būdu prisidedant prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje.

Tiesioginę projekto naudą pajus neįgalieji, juos lydintys asmenys, taip pat VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės personalas.

 

 

E-medicinos projektas

 

VšĮ Radviliškio ligoninė, VšĮ Kelmės ligoninė, VšĮ Joniškio ligoninė, VšĮ Pakruojo ligoninė, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ Kuršėnų ligoninė, VšĮ Šiaulių centro poliklinika, VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Alksniupių ambulatorija, VšĮ Grinkiškio ambulatorija, VšĮ Sidabravo ambulatorija, VšĮ Šaukoto ambulatorija, VšĮ Šiaulėnų ambulatorija, VšĮ „Radviliškio pirminės sveikatos priežiūros centras“ bei VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras. 

Projekto tikslas „Sudaryti sąlygas Šiaulių regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, – tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis“ atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ tikslą „Sumažinti geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį ir skatinti informacinės visuomenės procesus“.
Įgyvendinus projektą įdiegti elektroniniai sprendimai užtikrins pacientų ligos istorijos įrašų sukūrimą, medicininių tyrimų analizės elektroninių centrų bei pacientų sveikatos monitoringo sistemų vystymą bei saugų ir greitą apsikeitimą medicininiais duomenimis elektroninėje terpėje. Tikėtina, jog šios viešosios – sveikatos priežiūros – paslaugos teikimo plėtra didins sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumą, tokiu būdu mažės skaitmeninė atskirtis ir didės IRT naudojančių Lietuvos gyventojų skaičius.
Projekto uždavinys „Išplėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą ir įdiegti regioninę sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą 18-oje Šiaulių regiono SPĮ“ atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ uždavinį „Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus efektyvumą“.
Įgyvendinus projektą elektroninių sveikatos paslaugų plėtra padidins sveikatos apsaugos sistemos veiksmingumą ir efektyvumą. Tikėtina, jog projekto rezultatai realizuos galimybę teikti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu, pagerins prieinamumą prie informacijos bei jos dalijimąsi (keitimąsi) tarp gydymo įstaigų, užtikrins jos saugumą.