Švelnėjant karantino sąlygų reikalavimams ligoninėje atnaujinamos planinės medicinos pagalbos paslaugos: ambulatorinės konsultacijos. Tačiau medikai įspėja, kad siekiant iki minimumo sumažinti infekcijos plitimo rizikas, viskas vyks kitaip, nei buvo įprasta. Prioritetas teikiamas nuotolinėms konsultacijoms, į ligoninę bus guldoma ir konsultuojama mažiau pacientų nei anksčiau..

 Nuotolinės konsultacijos

Dėl negalavimų pacientas  pirmiausiai turi kreiptis į šeimos gydytoją. Šeimos gydytojas, įvertinęs paciento nusiskundimus ir simptomų rimtumą, elektroniniu būdu užpildo siuntimą specialisto konsultacijai, pacientas skambinasi į ligoninės registratūrą telefonu 8(425) 56557. Registratorės , jeigu gydytojas specialistas dirba tuo laiku, užregistruoja pacientą ir  jungia su kabinete dirbančiu gydytoju. Gydytojas specialistas įvertina, kokios konsultacijos reikėtų pacientui: nuotolinės ar tiesioginės. Jeigu reikalinga nuotolinė konsultacija, ją suteikia, o jeigu reikalinga tiesioginė, paskiria jos laiką ir informuoja pacientą, kada, kokiu būdu jis gali atvykti jos gavimui.

Tiesioginės konsultacijos

Suderintu laiku į tiesioginę konsultaciją atvykstantys pacientai turi turėti šeimos gydytojo elektroninį siuntimą. Siuntimas turi būti iš anksto suderintas su gydytoju konsultantu, kaip ir aprašyta skyriuje „Nuotolinės konsultacijos“.

Gydytojo specialisto konsultacijai atvykti į Naujosios Akmenės ligoninės Konsultacijų polikliniką turite atvykti vienas (išskyrus tuos atvejus, kada būtinas lydintis asmuo), ne anksčiau nei 10 minučių iki konsultacijos bei dėvėti veido kaukę ir turėti asmens dokumentą. Prie įėjimo į priėmimo skyrių Jums bus užduodama keletas klausimų, pamatuota kūno temperatūra bei paprašyta dezinfekuoti rankas.

Karščiuojantys, ar kitų COVID-19 ligos simptomų turintys pacientai konsultuojami nebus, jiems patariama kreiptis į šeimos gydytoją.

Numatytu konsultacijos laiku pacientas personalo bus pakviestas užeiti į konsultacijų polikliniką pas gydytoją konsultantą.

Pacientus nukreipiant endoskopinėms procedūroms, reikalingas šeimos gydytojo viruso SARS-CoV-2 tyrimas, atliktas ne anksčiau kaip prieš 48 valandas.

Kabinetai ir viešosios erdvės pritaikytos taip, kad tarp pacientų būtų išlaikytas saugus socialinis atstumas.

Paciento vizito metu bus stengiamasi pagal galimybes atlikti visas gydytojo konsultanto suplanuotas procedūras, kad pacientui nereikėtų atvykti pakartotinai. Po konsultacijos, kuriai numatyta 20-40 min., kabinetas apie 30 min. bus vėdinamas, dezinfekuojami visi paviršiai.

Ambulatorinių konsultacijų skyriuje dirbantys ligoninės gydytojai dirbs ciklais – tuo metu, kai konsultuos ambulatorinius pacientus, nedirs stacionaro skyriuose.

Dispanserinėje įskaitoje esantys pacientai atvykimo laiką derina tiesiai su konsultuojančiu gydytoju specialistu, jiems šeimos gydytojo siuntimas nebūtinas.

Planinė hospitalizacija

Planinių stacionarinių paslaugų teikimas ligoninėje priklausys nuo paciento būklės ir nuo susirgimo. Gydytojui specialistui nusprendus, kad pacientui būtinas planinis stacionarinis gydymas, suderinama su  skyriuje dirbančiu gydytoju.

Pacientui, kuriam paskirtas planinis gydymas stacionare, turi būti atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) iki stacionarizavimo likus ne daugiau, kaip 48 val..

Pacientui, kuriam viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) neatliktas, hospitalizuojamas į stebėjimo palatą, paimamas tyrimas ir laukiamas atsakymas.

Stacionaro skyriuose, pacientai gydomi palatose, esant tarpams tarp lovų ne mažesniems, kaip 2 metrai. Atvykstant į ligoninę pacientų prašoma turėti asmens dokumentus, užsidėti kaukę.

  Pacientų lankymas

Siekiant sumažinti riziką pacientams ir darbuotojams užsikrėsti koronavirusine infekcija, pacientų lankymas ribojamas. Gavus gydančio gydytojo leidimą lankyti leidžiama tik tą pacientą, kurio sveikatos būklė ženkliai blogėja. Su gydytoju iš anksto suderintu laiku pacientą vienu metu lankyti gali tik vienas artimiausias šeimos narys (sutuoktinis, tėvai, vaikai, broliai, seserys) ne ilgiau nei 15 min.

Leidimą lankymui gydantis gydytojas suteikia lankytojui kreipiantis į skyrių, kuriame gydomas pacientas telefonu 8 425 5657.

Pacientų lankymas draudžiamas asmeniui turinčiam ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių, grįžusiam iš užsienio šalies, turėjusiam kontaktą su asmeniu, kuriam įtariama ar nustatyta COVID-19 infekcija, ar esančiu saviizoliacijoje.