VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė profilaktinius tyrimus atlieka vadovaujantis SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301, patvirtintu PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ APMOKĖJIMO TVARKOS 2 punktu pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos (gydytojų specialistų konsultacijos), teikiamos atliekant Nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai (įsakymo 2 priedas), vaikų (3 priedas), stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių (4 priedas); sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas (išskyrus profesionalus) (5 priedas); neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės (6 priedas); gydytojų, norinčių gauti medicinos praktikos licenciją (15 priedas); asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai (tarp jų – asmenų, norinčių susituokti (17 priedas) apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos – iš nustatytos metinės vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinės kainos, specialistų konsultacijos, reglamentuojamos šiuo įsakymu – pagal gydytojų specialistų profilaktinio tikrinimo kainą, patvirtintą šiuo įsakymu.

          Tuo tarpu, vairuotojų (7 priedas), norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (8 priedas), išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodiniai (darbo metu ar kai veikla tęsiama) profilaktiniai sveikatos tikrinimai (7, 10-15 priedai) ir kt. apmokami paciento arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.