VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0009 „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. birželio 30 d.

Projekto vertė – 94 830,00 Eur, iš jų 80 605,50 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 14 224,50 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę vyresnio amžiaus Akmenės rajono gyventojams.

Didžioji dalis ligoninėje įvairiuose skyriuose gydomų pacientų yra 60 m. ir vyresni Akmenės rajono gyventojai, iš kurių dalis galėtų būti priskirtini geriatriniams pacientams (kai šalia normalaus senėjimo proceso asmuo serga keletu ligų, mažinančių jo biologines funkcijas ir kuriam reikalingas kompleksinis sveikatos įvertinimas ir gydymas funkciniam lygiui pagerinti ar išlaikyti) bei, kuriems būtų reikalingos specializuotos geriatrijos paslaugos. Šiuo metu ligoninėje neteikiamos geriatrijos dienos stacionaro paslaugos dėl nesukurtos tam reikalingos infrastruktūros, o teikiamų geriatrijos ambulatorinių paslaugų teikimui trūksta specializuotos medicinos ir kitos įrangos. Gydant geriatrinius pacientus bendro pobūdžio ligoninės skyriuose kompleksiškai  nesprendžiamos geriatrinio paciento problemos, todėl geriatrijos paslaugų teikimas tikėtinai labiau atitiktų geriatrinių pacientų poreikius, gerėtų gydymo rezultatai.

Atsižvelgiant į tai, jog visuomenė senėja ir geriatrijos paslaugų poreikis augs, Projekto metu numatoma įkurti ligoninėje geriatrijos dienos stacionarą (10 lovų) bei pagerinti teikiamų ambulatorinių geriatrijos paslaugų kokybę, įsigyjant šių paslaugų teikimui būtiną medicinos ir kitą įrangą. Projekto įgyvendinimo pabaigoje geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimui bus suformuota reikalinga specialistų komanda bei pradėtos teikti šios paslaugos pacientams.

Siekiami rezultatai – įgyvendinus projektą siekiama pagerinti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės teikiamų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę 60 m. ir vyresniems Akmenės rajono gyventojams ir tokiu būdu prisidėti prie sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje. Tikimasi, jog kasmet vidutiniškai Projekto naudą pajus apie 300 vyresnio amžiaus (60 m. ir vyresni) Akmenės rajono gyventojų, kuriems bus reikalingos specializuotos geriatrijos dienos stacionaro ir/ar ambulatorinės geriatrijos paslaugos.