Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (toliau – RŠL) įgyvendina projektą „Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)“,  Nr. J02-CPVA-V-04-0001 (toliau – Projektas), pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Projektu  siekiama spręsti šiaurės Lietuvos regiono tuberkuliozės ir kitų pavojingų infekcijų, įskaitant COVID-19 ligos, plitimo kontrolės ir diagnostikos bei gydymo padėtį, gerinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. RŠL Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m., nuo 2021 m. gegužės mėnesio į Projektą įtraukti 8 partneriai :

  • VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;
  • VšĮ Kelmės ligoninė;
  • VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė;
  • VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė;
  • VšĮ Radviliškio ligoninė;
  • VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė;
  • VšĮ Pakruojo ligoninė;
  • VšĮ Joniškio ligoninė.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos (TPLK) infrastruktūrą: atlikti dalies Tuberkuliozės skyriaus patalpų remontą, įrengti požeminę jungtį-tunelį tarp TPLK pastato V. Kudirkos 97 ir V. Kudirkos g. 99B pastato, susisiekimui su kitais ligoninės korpusais, įsigyti medicinos įrangą (magnetinio rezonanso tomografą, skaitmeninį rentgeno aparatą, dujų difuzijos tyrimo aparatą /pletizmografą/, videoendoskopines sistemas, fibrobronchoskopą (su video įranga), elektrokardiografą, spirometrą, gyvybinių funkcijų monitorius, dirbtinės plaučių vėdinimo aparatus, basonų plovimo mašinas, švirkštines pompas, vienkartines reanimacijos-intensyviosios terapijos priemones, asmens apsaugos priemones ir kt.) ir medicininius baldus funkcines lovas, laboratorijos diagnostinę įrangą, baldus ir kompiuterinę techniką, aprūpinti DOTS kabinetą medicinos priemonėmis, baldais, kompiuterine technika. Taip pat bus pakeista dalis RŠL naudojamų labiausiai susidėvėjusių, nesaugių liftų TPLK, Moters ir vaiko klinikoje, Patologinės anatomijos skyriuje bus pakeistas keltuvas. Projekto partneriai pirmos COVID-19 pandemijos metu buvo aprūpinami asmens apsaugos priemonėmis: vienkartinėmis pirštinėmis, kaukėmis, respiratoriais, veido skydeliais, chalatais, kombinezonais, antbačiais, dezinfekciniais skysčiais ir kitomis priemonėmis.

Projekto partneriams skirta lėšų įsigyti deguonies generatoriams, deguonies vamzdynų su pajungimo taškais įrengimui, kurie skirti deguonies terapijos taikymui; pulsoksimetrams, gyvybinių funkcijų monitoriams, švirkštinėms infuzinėms, enterinio maitinimo pompoms, vaizdo laringoskopams, vienkartinėms deguonies terapijos, reanimacijos-intensyviosios terapijos priemonėms ir kt.

Įgyvendinus projektą ir modernizavus Tuberkuliozės skyrių, įsigijus modernios diagnostikos ir gydymo medicininės įrangos, stacionariniams ligoniams bus suteikiamos kokybiškesnės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo paslaugos, pagreitės diagnozės nustatymo laikas ir tikslumas, sutrumpės laboratorinių tyrimų atlikimo laikas, bus užtikrinti patikimesni laboratorinių tyrimų rezultatai. Atnaujinus patalpas ir įsigijus reikiamą įrangą, bus patenkintas tikslinės grupės (tuberkulioze sergančių pacientų, jų artimųjų ir jų aplinkos žmonių, sveikatos priežiūros specialistų ir kitų asmenų, turinčių riziką sirgti tuberkulioze) poreikis šiaurės Lietuvos regione gauti kokybiškas viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas.

Projektas pradėta įgyvendinti Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos  pastate V. Kudirkos g. 97 bei V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose. Požeminė jungtis-tunelis TPLK pastatą sujungs su II Terapijos korpusu, V. Kudirkos g. 99B. Į Projektą įtraukus 8 regiono ligonines, Projekto veiklų geografija išsiplėtė visame šiaurės Lietuvos regione, apimančiame Šiaulių ir Telšių apskritis.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekte numatytų veiklų finansavimui skirta iki 6,9 mln. Eur.

Projekto pradžia – 2017 m. spalio mėn.

Projekto pabaiga – 2021 m. rugpjūčio mėn.