Gydymo tarybos pirmininkės kreipimasis į pacientus

Asmuo, atsakingas už korupcijos kontrolę

tel. Nr. (8 603) 65 487
El. paštas – korupcija@nal.lt

Apie korupcijos atvejį (-us) esate kviečiami pranešti:

Ligoninės administracijai :

raštu – Žemaitijos g. 6, LT- 85138,   Naujoji Akmenė

el. paštu – akmene@nal.lt,

telefonuAdministracija (8 603) 65416

darbo dienomis 8 – 17 valandos, išskyrus pietų pertrauką 12-13 val.

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veika galima kreiptis tiesiogiai į ligoninės direktorių arba jo pavaduotoją gydymui ligoninės II aukšte.

Asmeniui pageidaujant – anonimiškumas garantuojamas.

 

Sveikatos apsaugos ministerijai:

pasitikėjimo telefonu

(8 800) 66 004 nemokamai,

el. paštu  korupcija@sam.lt.

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

visą parą veikiančiu „karštosios linijos” telefonu (8 5) 266 33 33,

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,

tel./faks. (8 5) 266 33 07.

Smulkesnę informaciją galima rasti: www.stt.lt

Pateikta informacija registruojama ir nagrinėjama įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

medicinė

Už korupcinio pobūdžio veikas gresia baudžiamoji atsakomybė

Visi korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo kriminalinę žvalgybą, siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią.

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą (toliau – BK):

– 225 straipsnis “Kyšininkavimas”;

– 226 straipsnis “Prekyba poveikiu”;

– 227 straipsnis “Papirkimas”;

– 228 straipsnis “Piktnaudžiavimas”.

 

Susijusios nusikalstamos veikos pagal BK:

– 182 straipsnis “Sukčiavimas”;

– 183 straipsnis “Turto pasisavinimas”;

– 184 straipsnis “Turto iššvaistymas”;

– 211 straipsnis “Komercinės paslapties atskleidimas”;

– 216 straipsnis “Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas”;

– 220 straipsnis “Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas”;

– 228-1 straipsnis “Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas”;

– 229 straipsnis “Tarnybos pareigų neatlikimas”;

– 288 straipsnis “Kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;

– 297 straipsnis “Tarnybos paslapties atskleidimas”;

– 300 straipsnis “Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu”.

Kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą.

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE NUSTATYTUS KORUPCIJOS IR KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMOS VEIKOS POŽYMIŲ TURINČIUS ATVEJUS

Korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos turinčių atvejų nebuvo nustatyta.

Vaizdo medžiaga

Papildoma medžiaga

Korupcijos prevencijos politika

Išvada dėl korupcijos tikimybės nustatymo mokamų paslaugų srityje

Paramos panaudojimo ataskaita už 2022 m.

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

word Pacientų teisės ir pareigos

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Informacijos apie pažeidimus vidiniu kanalu teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūrų tvarkos aprašas

Paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos ir viešinimo VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje tvarkos aprašas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Pareigybių sąrašas

word Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės darbo elgesio kodeksas

word Korupcijos prevencijos ligoninėje programos priemonių 2016-2019 metų planas

word Korupcijos prevencijos ligoninėje programa 2016-2019 metams

word Dėl korupcijos prevencijos ligoninėje programos 2020-2023 metams ir jos priedo patvirtinimo

word Korupcijos prevencijos ligoninėje programa 2020-2023 metams

word Korupcijos prevencijos programos priemonių 2020-2023 metų planas

 VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės darbuotojų antikorupcinio elgesio kodeksas

 Pareigybių, kurias einant būtina deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Pacientų apklausos apibendrinimas

Darbuotoju anonimines apklausos apibendrinimas 2023-03-29 – 2023-04-12

PIRKIMŲ VERTINIMO RODIKLIAI IR REIKŠMĖS